Vergoeding

De kosten voor een psychologische behandeling bij Psychologenpraktijk Ede worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

Hiervoor moet aan de volgende eisen voldaan worden:

  • • U bent achttien jaar of ouder
  • • U heeft een verwijsbrief van de huisarts
  • U kunt zich legitimeren
  • Er is sprake van een DSM-V-classificatie die vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. Dit zullen wij samen met u onderzoeken.

 

Bij Psychologenpraktijk Ede kunt u terecht voor drie (zorgzwaarte-)producten; kort (maximaal 4 behandelsessies, inclusief intake), middel (maximaal 7 behandelsessies, inclusief intake) of intensief (maximaal 11 behandelsessies, inclusief intake). Na afronding van de behandeling declareren wij bij uw zorgverzekeraar.

Deze zorgproducten zijn verzekerd vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

Psychologenpraktijk Ede heeft contracten met alle zorgverzekeraars, uitgezonderd caresq. Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor de behandeling, waarbij wel het eigen risico van toepassing is. Cenzo brengt de kosten voor psychologische zorg direct in rekening bij uw zorgverzekeraar. Mocht blijken dat uw zorgverzekeraar niet tot betaling overgaat, dan zijn de kosten van de behandeling voor uw eigen rekening. Bij psychologische zorg die wordt vergoed via uw zorgverzekering dient u rekening te houden met het verplicht eigen risico (in 2021 maximaal €385,-), welke de zorgverzekeraar bij u in rekening kan brengen. Het verplicht eigen risico geldt per kalenderjaar.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen die onbeantwoord zijn? Aarzel dan niet om contact op te nemen.