Het verwijzen van een patient

Als huisarts of bedrijfsarts kunt u een patiënt direct doorverwijzen. U kunt dit doen via Zorgdomein of door het meegeven van een verwijsbrief (op papier) aan cliënt.

Mocht u willen overleggen over een mogelijke doorverwijzing of aanvullende informatie willen geven voorafgaand aan een verwijzing, dan kunt u contact opnemen via 0318-220408. Aanvullende informatie over uw patiënt waarderen wij. Wij overleggen graag met u of met uw POH-GGZ.

Als u een patiënt wilt doorverwijzen naar Psychologenpraktijk Ede, dan is hiervoor een geldige verwijsbrief nodig. Dit geldt in elk geval voor zorg die valt onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Aan een verwijsbrief worden verschillende eisen gesteld door de NZa en de zorgverzekeraars.

Psychologenpaktijk Ede is aangesloten bij Cenzo. Deze organisatie heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Aan de volgende cliënten kunnen wij helaas geen zorg bieden:
• Crisisgevoelige cliënten. Indien er sprake is van een spoedgeval kunt u het beste contact opnemen met uw (dienstdoende) huisarts.
• Cliënten met een langdurige psychiatrische voorgeschiedenis.
• Cliënten met verslavingsproblematiek (zoals alcohol, drugs, gamen of seksualiteit).
• Cliënten met ernstige agressieproblematiek of delictgedrag.
• Cliënten met een (ernstige) persoonlijkheidsstoornis.
• Cliënten met een psychotische stoornis.
• Cliënten met ernstige eetproblematiek
• Cliënten met ernstige stemmingsstoornissen, zoals een bipolaire stoornis.
• Cliënten die zich niet voldoende verstaanbaar kunnen maken in Nederlands of Engels.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen die onbeantwoord zijn? Aarzel dan niet om contact op te nemen.