Mindfulness

Mindfulness wordt vaak gedefinieerd als ‘het bewust aandacht geven aan het moment, zonder hierover te oordelen’ (Kabat-Zinn, 1991).Deze definitie verwijst naar het vermogen om opmerkzaam te zijn ten aanzien van gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en de omgeving op een accepterende manier, zonder te oordelen of iets goed of fout is.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen die onbeantwoord zijn? Aarzel dan niet om contact op te nemen.