Een behandeling door een psycholoog bestaat uit verschillende fasen; een intakegesprek, een adviesgesprek, behandelgesprekken en een evaluatiegesprek. De behandeling start met een intakegesprek, waarin kennis gemaakt zal worden en waarin uitgebreid gesproken zal worden over uw reden van aanmelding. Er wordt gebruik gemaakt van klachtgerichte vragenlijsten om een zo goed mogelijk beeld te vormen van uw aanmeldklacht en om in een latere fase van de behandeling te kunnen controleren of deze klachten verminderd zijn.
Veelal zal tijdens de tweede afspraak de intake worden afgerond en in overleg met u worden besloten wat de behandeldoelen zijn en de wijze van aanpak. Dit wordt het adviesgesprek genoemd. We gaan zo snel mogelijk aan de slag met als doel het verminderen van klachten in het heden. Indien dat wenselijk is, zal ik overleggen met uw huisarts, eerdere hulpverleners of uw bedrijfsarts.
Mocht u een partner of een andere naaste mee willen nemen naar het intakegesprek of naar een behandelafspraak, dan is dat mogelijk.

De behandeling vindt individueel plaats, waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse behandelwijzen, aansluitend bij uw klacht en uw hulpvraag. Er kan gebruik gemaakt worden van:

  • • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR
  • • Directieve therapie
  • • Coaching
  • E-health
  • • Rationeel Emotieve Therapie (RET)
  • Mindfulness

Afspraken

Afspraken worden samen met u gepland. Zowel intakegesprekken als behandelgesprekken duren 45 minuten. Uitzondering hierop zijn EMDR-behandelingen, waarvoor een afspraak van 90 minuten gemaakt zal worden. Het is handig om bij de start van de behandeling direct een aantal behandelafspraken te plannen, zodat we er zeker van zijn dat er niet teveel tijd zit tussen de eerste behandelafspraken. In het begin vinden sessies vaak wekelijks plaats, waarna de frequentie verlaagd wordt.

No show beleid

Indien u verhinderd bent voor een afspraak, dan wordt u vriendelijk verzocht dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven via mail of telefonisch. Indien u te laat afzegt of niet verschijnt, worden de kosten voor de sessie (namelijk 95 euro) aan u doorberekend. Dit gebeurt ongeacht de reden van uw verhindering. Immers, deze tijd is voor u gereserveerd. De nota kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Dit beleid is conform de behandelvoorwaarden zoals deze met u besproken worden tijdens de eerste sessie en belangrijk in het handhaven van een goede behandelrelatie. Ik wil u verzoeken om zorgvuldig te zijn met het maken, noteren en nakomen van uw afspraken. Uw tijdige annulering geeft een andere cliënt de mogelijkheid om gezien te worden.

psycholoog behandeling in Ede

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen die onbeantwoord zijn? Aarzel dan niet om contact op te nemen.