Een behandeling door een psycholoog bestaat uit verschillende fasen; een intakegesprek, een adviesgesprek, behandelgesprekken en een evaluatiegesprek. De behandeling start met een intakegesprek, waarin kennis gemaakt zal worden en waarin uitgebreid gesproken zal worden over uw reden van aanmelding. Er wordt gebruik gemaakt van klachtgerichte vragenlijsten om een zo goed mogelijk beeld te vormen van uw aanmeldklacht en om in een latere fase van de behandeling te kunnen controleren of deze klachten verminderd zijn. Meestal zal tijdens de tweede afspraak de intake worden afgerond en in overleg met u worden besloten wat de behandeldoelen zijn en de wijze van aanpak. Dit wordt het adviesgesprek genoemd. We gaan zo snel mogelijk aan de slag met als doel het verminderen van klachten in het heden. Indien dat wenselijk is, zullen wij overleggen met uw huisarts, eerdere hulpverleners of uw bedrijfsarts.

Mocht u een partner of een andere naaste mee willen nemen naar het intakegesprek of naar een behandelafspraak, dan is dat mogelijk. De behandeling vindt individueel plaats, waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse behandelwijzen, aansluitend bij uw klacht en uw hulpvraag. Er kan gebruik gemaakt worden van:


Afspraken

Afspraken worden samen met u gepland. Zowel intakegesprekken als behandelgesprekken duren 45 minuten. Voor EMDR-behandelingen maken wij vaak een afspraak van 90 minuten. Het is handig om bij de start van de behandeling direct een aantal behandelafspraken te plannen, zodat we er zeker van zijn dat er niet teveel tijd zit tussen de eerste behandelafspraken. In het begin vinden sessies vaak wekelijks plaats, waarna de frequentie verlaagd wordt.

No show beleid

Indien u verhinderd bent voor een afspraak, dan wordt u vriendelijk verzocht dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven via mail of telefonisch. Indien u te laat afzegt of niet verschijnt, worden de kosten voor de sessie (namelijk 100 euro) aan u doorberekend. Dit gebeurt ongeacht de reden van uw verhindering, want deze tijd hebben wij voor u gereserveerd. De nota kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Dit beleid is conform de behandelvoorwaarden zoals deze met u besproken worden tijdens de eerste sessie en het is belangrijk voor het behouden van een goede behandelrelatie. Wij verzoeken u om zorgvuldig te zijn met het maken, noteren en nakomen van uw afspraken. Uw tijdige annulering geeft een andere cliënt de mogelijkheid om gezien te worden.

Ervaringen van cliënten

Op de startpagina van onze website vindt u een aantal ervaringen van cliënten die toestemming hebben gegeven om hun ervaringen met u te delen. Indien u aanvullende cliëntervaringen zoekt, onder meer op het gebied van bejegening, samen beslissen en uitvoering behandeling, dan verwijzen wij u naar: https://www.centraalnetwerkzorg.nl/clienten/kwaliteit-zorg/

psycholoog behandeling in Ede

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen die onbeantwoord zijn? Aarzel dan niet om contact op te nemen.